Aukstumiekārtas

Dizains

Mēs piedāvājam saldēšanas un gaisa kondicionēšanas dizaina pakalpojumus:


• Saldēšanas projektu sagatavošanu;
• Mēs aprēķinām nepieciešamo saldēšanas jaudu;
• Mēs izvēlamies optimālu aprīkojumu saldēšanas sistēmām atbilstoši klientu prasībām un vajadzībām;
• Mēs apkopojam materiālus uzstādīšanas darbiem;
• Mēs izstrādājam un instalējam uzraudzības un kontroles sistēmas;
• Mēs projektējam un ražojam dzesēšanas kameru un kompresoru mezglu vadības blokus.

Overview